Puskiaisten oikaisu: datan puheenvuoro

Suunnitellun Puskiaisten oikaisun aikasäästöstä on esitetty monenlaisia lukuja. Saadakseni varmemman käsityksen siitä, tein mittauksia nykyreitillä ajamalla sen itse läpi. Mittaamieni lukujen perusteella sain melko tarkan arvion aikasäästöstä.

Tehokkaampaa tiedonhankintaa ja parempaa vuorovaikutusta – Miten tavallinen ihminen voi hyötyä Chat GPT:stä?

Teknologian nopea kehitys on tuonut mukanaan monia innovaatioita ja työkaluja, jotka helpottavat arkipäivän elämäämme. Yksi näistä uusista teknologisista edistysaskeleista on Chat GPT, joka perustuu OpenAI:n kehittämään GPT-3.5-kielimalliin. Chat GPT on suuri kielimalli, joka kykenee tuottamaan luonnollisen kielen tekstiä ja vastaamaan monenlaisiin kysymyksiin ja ongelmiin. Mutta miten tavallinen ihminen voi hyötyä Chat GPT:stä? Onko tämä edistynyt […]