Kokemuksia työttömyydestä

Sinisen Talon Sanomat toteutti syyskuussa 2020 kyselytutkimuksen, jossa selviteltiin pitkäaikaistyöttömien mielipiteitä ja kokemuksia työttömyydestä. Kysely sisälsi 12 avointa kysymystä, ja siihen vastasivat kaikki 21 kyselyn saanutta.

Hieman yli kolmasosassa vastauksista työttömyyden syiksi mainittin terveydelliset seikat tai motivaation puute. Osa oli työttömänä kotiäitiyden vuoksi tai sen jälkeen.

Vastaajien työttömyysaikojen pituuksissa oli yllättävän laaja vaihteluväli, yhdestä vuodesta 33 vuoteen. Reilusti yli puolet kyselyyn osallistuneista oli ollut työttömänä enintään kymmenen vuotta. Huomiota kiinnitti tähän kysymykseen epämääräisesti vastanneiden tai vastaamatta jättäneiden määrä, peräti 19%.

Kyselyn kohderyhmässä ei oltu kovin optimistisia tulevaisuuden suhteen: peräti 62% vastaajista oli sitä mieltä, että heidän työllisyystilanteensa ei ole muuttumassa ainakaan lähiaikoina. Valtaosa, eli 67% vastaajista toivoi kuitenkin, että tilanne muuttuisi heidän kannaltaan positiivisemmaksi.

Työttömän arkea

Yli puolet vastaajista ei uskonut työttömyytensä vaikuttavan siihen, kuinka heitä kohdellaan. Kolmannes sitä vastoin oli sitä mieltä, että työttömyys vaikuttaa muiden asenteisiin. Yli puolet kyselyyn osallistuneista oli sitä mieltä, että he ovat hyödyllisiä yhteiskunnassa, ja kaksi kolmasosaa ei hävennyt työttömyyttään. Itsetuntoon työttömyys oli vaikuttanut negatiivisesti 48%:lla vastaajista.

Työttömät harrastavat paljon kaikenlaista. Moni mainitsi lasten, kodin tai vanhempien hoidon olevan tärkeä osa elämäänsä. Lähes viidennes vastanneista mainitsi myös liikunnan harrastuksekseen. Työttömyyden positiiviset puolet liittyivät juuri edellämainittuihin: työttömällä on aikaa itselleen ja läheisten auttamiseen.

Kokemuksia työlistämistoimenpiteistä

Kyselyyn osallistuneet työttömät olivat olleet vaihtelevasti mukana erilaisissa työllistämistoimenpiteissä.

Kaikki vastaajat osallistuivat kuntouttavaan työtoimintaan. Myös uravalmennuksiin ja työnhakukoulutuksiin oli osallistuttu. Suhtautuminen työllistämispalveluihin vaihteli. Osalla oli hyvinkin positiivisia kokemuksia, toiset taas eivät olleet pitäneet käymistään kursseista. Parantuneet sosiaaliset taidot ja apu oman toimintakyvyn selvittämiseen mainittiin positiivisten kokemusten joukossa.

Myös rakentavia kommentteja löytyi: työllistämistoimissa pitäisi olla enemmän valinnanvaraa ja joustoa. Myös koulutusten laadussa oli koettu paljon vaihtelua.

Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi hyvin heterogeeninen joukko työttömiä, joten luonnollisesti vastauksiakin oli laidasta laitaan. Kuitenkin päällimmäiseksi ajatukseksi jäi se, että monien työttömien itsetunto ei ole kadonnut, he uskovat itseensä ja löytävät paikkansa yhteiskunnassa myös ilman töitä. Vastausten perusteella vaikutti siltä, että moni pitää työttömyyttä vain yhtenä elämänvaiheena muiden joukossa.

Lillukka ja muu tiimi

2 thoughts on “Kokemuksia työttömyydestä

  1. Heippa !
    Artikkeli oli hyvin tehty. Olisi luullut etä kirjoittaja on alan ammattilainen. Jatkakaa samaan malliin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *